LÁCTEOS     CACAOS     CAFÉS EN GRANO     CHAI     CAFE LATTE     SOLUBLES     BATIDOS

您跟我一起吃奶昔吗?

清爽柔滑的冰沙,采用100%半脱脂牛奶制成。 其经典的香草味、草莓味或香蕉味将成为炎热夏日的必备选择。

草莓

香草